Engineering

Engineering heeft als doel technische onderdelen, constructies en/of systemen, zoals die van een machine, hun functie te laten vervullen. Daartoe worden optredende en/of gewenste processen (de werking ervan) uitgezocht en uitgewerkt. Individueel of in teamverband worden passende onderdelen ontworpen, optredende spanningen berekend en de te produceren onderdelen gemodelleerd en/of op technische tekeningen gespecificeerd. In sommige vakgebieden is onderhoud standaard onderdeel van de te verrichten werkzaamheden. Voor een groot deel van engineering zijn er normen en afspraken opgesteld, zoals de Eurocodes, met oog op de gewenste veiligheid en praktische toepasbaarheid.